Har Palæstina brug for et aktivt demokrati eller en ”strongman”?

A Palestinian supporter of former head of Fatah in Gaza, Mohammed Dahlan, holds a poster depicting Dahlan during a protest against Palestinian President Mahmoud Abbas in Gaza City December 18, 2014. Dahlan, who lives in exile in the Gulf, is a powerful political foe of Abbas. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) - RTR4IJ8R
A Palestinian supporter of former head of Fatah in Gaza, Mohammed Dahlan, holds a poster depicting Dahlan during a protest against Palestinian President Mahmoud Abbas in Gaza City December 18, 2014. Dahlan, who lives in exile in the Gulf, is a powerful political foe of Abbas. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA – Tags: POLITICS CIVIL UNREST) – RTR4IJ8R

Når man googler på nettet for at finde hoved og hale i den aktuelle, komplicerede, politiske situation i Palæstina, ser man, hvordan især arabiske tidsskrifter bobler over med konspirationsteorier om mulige kandidater til præsidentposten. Tiden er tydeligt ved at rinde ud for Mahmoud Abbas, hvis legitimitet på posten udløb i 2009, og hvis samarbejdspolitik med Israel har fået mange til at vende sig imod ham.

Spørgsmålet er, hvem der skal overtage præsidentposten efter Præsident Mahmoud Abbas?

De to store palæstinensiske partier

Siden 2011 har Fatah og Hamas arbejdet hen mod at oprette en enhedsregering og genforene Vestbredden og Gaza. En sådan enhedsregering blev oprettet i 2014, men holdt kun et år. Siden da har nye bestræbelser været i gang, og der er truffet aftale om et kommunalvalg i februar 2017.

I den aktuelle situation holder Hamas fast ved sit krav om gennemførelse af de længe ønskede valg af kommunalråd, parlament, regering og præsident.

I Fatah-partiets ledende kredse peges der på mulige kandidater fra egne rækker, men først og fremmest på en ret ’umulig’ kandidat, nemlig den tidligere Fatah-leder Mohammed Dahlan, som Abbas har anklaget for mordet på Arafat i 2004, som har været forvist fra alle palæstinensiske territorier siden 2011, og som i 2014 er blevet dømt ’in absentia’ for korruption.

Den 7. Fatah-kongres

Lige nu er der voldsom uro blandt Fatah-medlemmerne på grund af den forventede fastlæggelse af den 7. Fatah-kongres i december 2016. Abbas har denne gang kun inviteret omkring 1000 Fatah-repræsentanter imod de 2200, der deltog i den sidste kongres i 2014. Nogle repræsentanter er måske mere uønskede end andre, og i artiklen ”Fatah tearing itself apart” redegør to forskere, Mahmoud Jaraba og Lihi Ben Shitrit, for et udbredt ønske i Fatah-kredse om intern forsoning  i Fatah og om et krav om tilbagekaldelse af den eksilerede tidligere Fatah-leder Mohammed Dahlan:

”Magtkampen mellem Abbas og Dahlan har eksisteret i lang tid, men Dahlans støtter er nu bange for, at den 7. Fatah-kongres, som forventes indkaldt i december 2016, vil føre til en intern omrokering i partiet af de ledende medlemmer, som vil udelukke dem og muligvis føre til partiets sprængning.”

Den arabiske kvartet vælger side

En nydannet arabisk kvartet bestående af ”diktaturstaterne” Saudi Arabien, De Arabiske Emirater, Ægypten og Jordan, der alle undgik konsekvenser af det arabiske forårs stormløb mod lokale magthavere, synes nu også at stå samlet bag Mohammed Dahlan som den ’bedst egnede’ til at overtage præsidentposten efter Abbas.

Behov for ’en stærk mand’

Angående de nævnte konspirationsteorier fandt jeg den mest vidtgående i den ovenfor citerede artikel ”Fatah tearing itself apart”:

”Den arabiske kvartet ser Dahlan som den, der bedst vil være i stand til at konfrontere Hamas på grund af hans organisatoriske styrke i Sinai, hvor hans sikkerhedsstyrker – som sandsynligvis vil blive brugt i en mulig militær styrkeprøve – omgrupperede sig, efter at Hamas-militsen fik overtaget i kampene i Gaza i 2007.

Visse israelere synes også at foretrække Dahlan, selvom Israel ikke officielt har taget stilling til hans krav på den palæstinensiske præsidentpost. I august 2016 er den israelske forsvarsminister Lieberman dog gået et skridt længere med et forslag om, at Israel skal fremskynde Mahmoud Abbas’ afgivelse af præsidentposten.

Et rygte om et hemmeligt møde mellem Lieberman og Dahlan i januar 2015 i Paris har også skabt mistanke om en israelsk stillingtagen til den interne magtkamp i Fatah.”

Det er måske ikke så overraskende, hvis Israel på et tidspunkt vælger at støtte op om den stærke mand Dahlan i et forsøg på at udradere Hamas-partiet i et kommende Storisrael.

Faktisk vil det også ifølge Lasse Ellegaards artikel i Information den 12. november ”Trump vil næppe revolutionere mellemøstpolitikken”, passe fint ind i Trumps valg af mellemøstvejledere og i hans kommende mellemøstpolitik:

”Af spontane og løsrevne udtalelser under valgkampen kan det udledes, at Trump værdsætter ’den stærke mand’, der kan sikre stabilitet”, – og senere i Ellegaards artikel hedder det: ”I 2015 erklærede Trump sig ’neutral’ – altså indifferent – i den israelsk-palæstineniske konflikt, men endte med helhjertet støtte til Netanyahu-regeringens jødiske bosættelser i Østjerusalem og på den besatte Vestbred, ligesom han ikke har nævnt tostatsløsningen med et ord.”

Hvem er Mohammed Dahlan?

Mohammed Dahlan synes således aktuelt at have opbakning fra stort set alle de nævnte aktører bortset fra Hamas.

Men hvem er Mohammed Dahlan? Den karismatiske palæstinensiske politiker Mohammed Dahlans kontroversielle skikkelse har i årevis været ombølget af rygter om sammensværgelser og modsammensværgelser.

Mohammed Dahlan er født i flygtningelejren Khan Yunis i Gaza i 1961, og han sluttede sig til Fatah-bevægelsen i en meget ung alder.

Efter underskrivelsen af Oslo-aftalerne i 1993-95 blev han udnævnt til leder af Fathas nye sikkerhedsstyrke i Gaza, the Preventive Security Force på 20.000 mand. Han samarbejdede med CIA og de israelske sikkerhedsstyrker og blev en af de stærkeste palæstinensiske ledere. I 1990’erne bekæmpede han den voksende Hamas-bevægelse, og hans sikkerhedsstyrker blev anklaget for voldsom tortur mod de tilbageholdte Hamas-medlemmer.

I denne periode grundlagde han sin rigdom. Ved Karni-skandalen i 1997 blev det afsløret, at han havde overført 40 % af skatter udskrevet ved Karni-overgangen, – svarende til 1 million shekel pr. måned – til sin egen bankkonto.

mohammad_dahlan
Mohammad Dahlan

Dahlan vælges til Parlamentet i 2006

Ved det palæstinensiske parlamentsvalg i 2006 opstillede Dahlan som repræsentant for Khan Yunis i Gaza og blev valgt ind i det nye Hamas-dominerede parlament. Han protesterede mod Hamas’ sejr og truede med ”at jagte dem fra nu af og til deres dages ende”, og ”at gennemtæske og ydmyge de Fatah-tilhængere, som blev fristet til at slutte op om den nye Hamas-ledede regering”.

I februar 2007 besluttede Hamas og Fatah sig for at danne en enhedsregering og standse interne militante sammenstød.

Kort efter udpegede præsident Mahmoud Abbas Dahlan til leder af de gendannede sikkerhedsstyrker for hele Palæstina – the Palestinian National Security Council. Det var den amerikanske general Keith Dayton fra United States Security Coordination, der i al hemmelighed ledede træningen og udrustningen af de nye styrker i et par arabiske nabolande.

I april-udgaven i 2008 af Vanity Fair blev det afsløret, at general Dayton havde været central i et amerikansk kup, der skulle afsætte den nye Hamas-ledede regering. Kupmagerne blev imidlertid afsløret, og Hamas-regeringen udførte et væbnet mod-kup. Kampene i juni 2007 mellem Fatahs og Hamas’ militser i Gaza strakte sig over en uge, hvorefter Dahlan og hans USA-trænede mænd flygtede til Vestbredden.

Dahlan i Fatahs centralkomité

I august 2009 blev Dahlan valgt til Fatahs centralkomite. Men allerede i juni 2011 blev han ekskluderet igen og udvist af Palæstina grundet gentagne beskyldninger fra præsident Abbas om, at han havde myrdet den tidligere præsident Yassir Arafat.

I december 2014 blev Dahlan dømt for korruption ved en retssag ’in absentia’, og siden da har Abbas sørget for at holde ham ude fra positioner, hvor han kan genoptage sine angreb på Fatahpartiet.

Dahlans nuværende magtposition

Mohammed Dahlan har siden sin flugt fra Palæstina i 2011 opbygget en massiv formue. Han menes at have beriget sig gennem korruption, og hans personlige formue anslås til over 120 millioner dollars

Dahlan har mange internationale kontakter. Han har været bosat i De Forenede Arabiske Emirater i mange år og er rådgiver for Prins Muhammad Bin Zayed, Kronprinsen af Abu Dhabi. Han betegnes som ’ven’ med premierministrene i både Montenegro og Serbien, og både han og hans hustru har fået montenegrinsk statsborgerskab for hans indsats for at skabe kontakter til Abu Dhabis kongelige familie, der har resulteret i betydelige investeringer i landet. Dahlan fik derpå i 2013 serbisk statsborgerskab for at have lovet Serbien millioner af dollars i investeringer fra Emiraterne.

I palæstinensiske politiske kredse er det opfattelsen, at Dahlans engagement i udenlandske forretninger er del af en strategi for at styrke hans status som den palæstinensiske præsident Abbas’ efterfølger.

Redaktøren af Jordans Al-Mussraqabal fastslår, at Dahlan støttes af mange regionale aktører. ”Hans indflydelse er endog nået til Libanon og Europa takket være de fonde, han uddeler til sine støtter her. Det gør ham til en stærk og realistisk konkurrent til Mahmoud Abbas”.

Hamas og Dahlan

I Gaza er Dahlans forhold til Hamas blevet forbedret, efter at han har fået et tæt forhold til den ægyptiske præsident Abdel Fattah al-Sisy. Før al-Sisy kuppede sig til magten ved at afsætte præsident Mursi, havde Gaza et godt forhold til den store ægyptiske nabo, da de jo begge ideologisk tilhørte det Muslimske Broderskab.

Men med al-Sisy ved styret fra 2014 indledtes forfølgelsen af Broderskabet, og det belejrede Gaza havde med ét fået endnu en fjende ved sine grænser. Det har derfor været afgørende for Hamas at formå Dahlan til at påtage sig fortalerrollen overfor al-Sisy og søge at ’reparere hegnet mellem de to lande.

Gaza er stadigvæk den vigtigste platform for Dahlan, og han har i de seneste år delt gavmildt ud fra sine fonde til projekter og hjælp til de fattigste. Han har også oprettet en organisation, der afholder massebryllupper for de mange fattige i Gaza, der ikke selv kan finansiere deres bryllupper.

Det er tydeligt, at disse nationale projekter styrker Dahlans chancer for at opnå lederskabet i Palæstina. Men Hamas’ ledere har ikke råd til at afvise hans generøse økonomiske hjælp, selvom han modarbejder dem politisk

Abbas’ reaktion på Dahlans samarbejde med Hamas

Ifølge Ramzy Baroud, redaktør af Palestine Chronicle, prøver præsident Mahmoud Abbas nu at opbygge nye alliancer, der kan erstatte de tidligere arabiske allierede, der støttede ham imod Hamas. Han har således for nyligt besøgt Qatar, hvor han mødte de to øverste Hamas-ledere Khaled Meshal og Ismail Haniyeh, – ikke for at indynde sig hos Hamas, men snarere for at omgå Dahlans manøvrer med at lefle for Hamas.

Hvornår kan vi forvente en afklaring?

Mediedækningen af de aktuelle politiske manøvrer foregår som sagt delvist baseret på rygter, men man må formode, at både den planlagte Fatah-kongres i december 2016 og det planlagte kommunalvalg i februar 2017 må kunne give mere præcise vurderinger af Palæstinas politiske fremtid.

About The Author