Knesset har vedtaget lov om BDS-aktivister

Som beskrevet i tidligere artikel bragt af Palæstina Orientering, er den israelske regering ret utilfreds med den såkaldte BDS-kampagne, som palæstinensiske organisationer står i spidsen for. Kampagnen opfordrer til boykot, af-investering og sanktioner over for Israel. Tilrejsende BDS aktivister vil nu blive forhindret i at indrejse.

Som det nyeste skridt mod BDS-kampagnen har det israelske parlament, Knesset, i starten af marts 2017 vedtaget en lov som giver israelske myndigheder mulighed for at gribe ind over for tilrejsende BDS-aktive på forskellige måder.

Loven kan øjensynligt gælde enhver international aktivist, som ifølge Israel aktivt argumenterer for at boykotte Israel og dets institutioner og som med sine aktiviteter og udtalelser kan være med til at udvide BDS-aktiviteterne rettet mod Israel.

Der er i loven ikke skelnet i mellem, om der argumenteres for boykot mod Israel eller mod boykot af israelske aktiviteter på de besatte områder. Loven gælder for alle områder under israelsk kontrol, fremgår det utvetydigt.

Som beskrevet i tidligere hjemmesideartikel vil Israel næppe møde stor forståelse i omverdenen for den nye lov, idet f.eks. EU-kommissionen tidligere har udtalt, at det er fuldt ud lovligt at argumentere for at afbryde eller nedtone forbindelse med Israel.

Der er også allerede indkommet protester mod den nye lov, f.eks. fra World Council of Churches (WCC), som i en udtalelse siger, at loven vil gå ud over de, der ønsker at besøge hellige steder i Israel eller i de besatte områder. Den vil dog især gå ud over den befolkning, som lever under besættelse. WCC siger også, at den ud fra sine kristne værdier finder det umoralsk at købe varer fra bosættelser, og at medlemmer af WCC (derfor) må forvente at kunne blive ramt af loven. Dette også selv om WCC’s kritik af Israel handler specifikt om de besatte områder.

 

Også interne indgreb mod aktivister

Det er imidlertid ikke kun i lufthavnen og ved grænseovergange, at israelske myndigheder vil stoppe BDS-aktive. BDS-sympati som tilkendegives på områder med israelsk kontrol, kan nu også føre til arrestation. Det måtte lederen af den israelske koalition mod husødelæggelser (ICAHD), Jeff Halper, sande d. 7. marts, hvor han på offentligt sted forklarede en gruppe gæster om forholdene. BDS-bemærkninger bliver at politiet sidestillet med hadske ytringer mod Israel.

Nogle ser den nye lov og myndighedernes nye linje over for BDS-ytringer som et led i initiativer over for borgere, som flertallet i Israel ser som illoyale over for Israel. Her vil især den palæstinensiske befolkning i Israel blive voldsomt klemt, forudses det i en artikel bragt på netmediet +972 .

I samme artikel forudses det også, at ’turen’ snart vil komme til israelske organisationer, akademikere, advokater og andre som stiller spørgsmål ved den politik, som det israelske flertal står for. Der er blevet mindre plads for israelere til at sige deres mening om israelsk politik, vurderes det.

BDS-kampagnen synes dog ikke at tage sig synderligt af de israelske nye anstrengelser for at lægge sten i vejen for opfordringer til boykot, af-investering og sanktioner. I en nylig erklæring er der i hvert fald ikke tale om at lægge sig fladt ned, snarere at udvide perspektivet ved også at gøre BDS-aktiviteterne til en bredere kamp mod racisme og diskrimination.

Ole Olsen

About The Author