Abbas ‘ny linje’ overfor Israel er en fuser, siger kritikere

Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas i selskab med Israels Premierminister Netanyahu og fhv amerikansk udenrigsminister Hilary Clinton
Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas i selskab med Israels Premierminister Netanyahu og fhv amerikansk udenrigsminister Hilary Clinton

 

På det symbolske plan var onsdag den 30. september en stor dag for palæstinenserne. Dér blev deres flag hejst foran FN bygningen i New York trods de forventelige israelske og amerikanske protester. Indenfor talte den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas om israelsk misligholdelse af indgåede aftaler og om den palæstinensiske fremkommelighed, det nu måtte være slut med.

-Vi erklærer derfor, at vi ikke længere kan fortsætte med at være bundet af disse aftaler, og at Israel må overtage hele sit ansvar som besættelsesmagt, sagde Mahmoud Abbas til de delegerede ved mødet i FN’s Generalforsamling.

Stærke ord

Så stærke ord er næppe blevet ytret af nogen palæstinensisk leder siden Yassir Arafat kort før sin død i 2004 bad den dengang siddende Premierminister Sharon om at »gå ad helvede til«.

Og Mahmoud Abbas gik videre og stak også til USA, der ingen alvorlige krav har stillet til Israel på grund af det nære partnerskab mellem de to lande.

Han kritiserede også EU og den såkaldte kvartet (USA, FN, EU og Rusland), der i alt væsentligt har accepteret præmissen om, at en permanent løsning skal blive til gennem direkte forhandlinger mellem de meget ulige parter og med skiftende amerikanske regeringer som eneste instans udefra, der har adgang til at blande sig.

Vi har forsøgt at få Israel til at implementere underskrevne aftaler, vi har forsøgt at forhandle direkte med Israel om to-statsløsningen, og vi har forsøgt gennem de Forenede Stater, Rusland, EU og FN (medlemmerne af Kvartetten)’, sagde Mahmoud Abbas og fortsatte:

»Men den israelske regering insisterer på at fortsætte med at ødelægge tostatsløsningen og i stedet befæste de to forskellige regimer på jorden. Et apartheid-regime, som den palæstinensiske stat og det palæstinensiske folk underkastes på den ene side, og som priviligerer og beskytter bosætterne på den anden«

En fejlslagen fredsproces.

Baggrunden for de stærke ord er 22 års fejlslagen fredsproces, hvor det palæstinensiske selvstyre trods det grasserende israelske bosætteri og udbygning af militær infrastruktur på Vestbredden, trods Israels regelmæssige krige mod de indespærrede palæstinensere i Gaza, har holdt liv i forestillingen om, at forhandlingerne med Israel har bragt fremskridt for palæstinenserne.

I årene siden underskrivelsen af den første Oslo-aftale i 1993 er antallet af ulovlige bosættere på Vestbredden og i Østjerusalem steget fra 200.000 til mere end halv million, mens det areal, som skulle udgøre det territoriale grundlag for en palæstinensisk stat er gennemskåret af klynger af bosættelser, af veje kun for bosættere, af mure, sikkerhedszoner og kontrolposter.

Baggrunden er også de palæstinensiske selvstyremyndigheders sikkerhedssamarbejde med Israel, der efter mange palæstinenseres opfattelse repræsenterer en form for kollaboration med besættelsesmagten.

En tom gestus

Men selvom den palæstinensiske præsidents ord er stærke, er de efter flere iagttageres opfattelse et eksempel på de allermest buldrende tønder. De peger på, at det selvstyre, som Abbas er præsident for, i sig selv er et produkt af fredsprocessen, og at Abbas’ trusler om at smide tøjlerne og overlade ansvaret til Israel er meningsløse, hvis ikke de følges op af handling.

Rashid Khalidi, der er professor i Arabiske studier på Colombia University, sagde i et interview med den amerikanske TV-station Democracy Now, at Mahmoud  Abbas’ ord kun ville få betydning, hvis Selvstyret » bragte sikkerhedssamarbejdet med Israel til ophør«.

Khalidi sagde også, at selvstyrets  assistance til den israelske besættelsesmagt ville være det eneste tab,  hvis Abbas tog konsekvensen af situationen på jorden.

Den eneste del af Oslo-aftalerne, der er blevet gjort virkelighed af, er den beskyttelse, som de palæstinensiske selvstyremyndigheder har ydet til den israelske besættelse og bosættelsespolitik. Det er kernen af Oslo-aftalerne. Aftalerne førte ikke til – og det var aldrig meningen, at de skulle – til selvbestemmelse, uafhængighed eller stat. De var ikke, hvad palæstinenserne – nogle palæstinensere – troede, at de var. Meningen med dem var, at de skulle skabe sikkerhed for Israels fortsatte besættelses- og bosættelsesregime.

Se »As Palestinian Flag Is Raised at UN, Abbas Says PA Not Bound by Deals Israel ‘Continually Violated’« hos Democracy Now

En desperat præsident

I en udtalelse i New York Times sagde den fremtrædende palæstinensiske analytiker Khalil Shikaki, fra Palestinian Center for Policy and Survey Reserarch, at Abbas’ erklæring » absolut ingenting« ville betyde, førend han tog skridt til faktisk at indskrænke det sikkerhedsmæssige, økonomiske og civile  samarbejdet mellem Israel og selvstyret.

I samme artikel udtaler Aaron David Miller fra Woodrow Wilson Institute i Washington, at så »længe Mahmoud Abbas ikke tog skridt til at opløse selvstyret, så var udtalelsen ikke andet end et udtryk for desperation.«

Vender to-statsløsningen ryggen

Den palæstinensiske præsidents desperation har måske også fundet sin anledning i en meningsmåling, foretaget af Palestinian Center for Policy and Research offentliggjort i midten af september:

Ifølge målingen siger 51 procent af palæstinenserne, at de er modstandere af tostatsløsningen, mens 65 procent af dem siger, at de ikke længe tror, at en tostatsløsning er praktisk mulig på grund af det ulovlige israelske bosætteri i de besatte områder.

85 procent af palæstinenserne mener, at Israels plan på lang sigt er at annektere områderne, som Israel besatte i 1967 og fordrive den palæstinensiske befolkning eller nægte dem deres rettigheder.

Bomben var en fuser

Heller ikke blandt aktivister i solidaritetsarbejdet med palæstinenserne har den palæstinensiske præsidents skarpe ord gjort det store indtryk. Mahmoud Abbas havde lovet, at hans tale ville være en bombe, forklarede den amerikansk palæstinensiske aktivist Ali Abunimah til TV-stationen Real TV, men i realiteten var der tale om »en fuser«.

Ali Abunimah, der er grundlægger af webportalen Electronic Intifada og fremtrædende i det internationale solidaritetsarbejde med palæstinenserne, peger især på nødvendigheden af et opgør med den rolle, som selvstyret efter hans opfattelse er kommet til at spille som underleverandør til den israelske besættelsesmagt.

I modsætning til, hvad der er blevet fortalt os i mainstream-medierne, afviste Abbas ikke Oslo-aftalerne. Han sagde, at engang i fremtiden vil vi måske blive trætte af alt det her, og stoppe med samarbejdet. Men havde han været seriøs, så havde han sagt at, selvstyret fra og med i dag ville stoppe kollaborationen med den israelske hær, som han kaldte morderisk, stoppe den såkaldte sikkerhedskoordinering og stoppe med repressionen mod de palæstinensere, der protesterer og yder modstand mod besættelsen. Men han gjorde intet af dette, sagde Ali Abunimah til Real TV.

Læs »Full text of Abbas’s 2015 address to the UN General Assembly« hos Times of Israel

Læs også »John Kerry trækker apartheid-advarsel tilbage« hos Modkraft

Læs også »Israel-apologeterne og den forsvundne besættelse« hos Palæstina Orientering

 

 

About The Author