Ben Whites opgør med den fabrikerede kompleksitet

ben-white-omslag

Israels apartheid – En guide for begyndere er anden udgave af Ben Whites bog Israelsk apartheid: En håndbog for begyndere fra 2008 (da. 2009). De efterfølgende begivenheder i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden da nødvendiggjorde en ændring og forlængelse af den første udgave.

Der skete nemlig det, ifølge Ben White, at der efter det massive, tre uger lange israelske angreb i 2008 på Gaza, for første gang blev bredt mobiliseret mod israelsk apartheid blandt fagforeninger, religiøse samfund og universiteter.

En ny situation er derved opstået, idet, at nok er situationen for palæstinenserne til stadighed blevet forværret, men samtidigt er den internationale solidaritet med palæstinenserne og presset på Israel vokset.

Fabrikeret kompleksitet

Beskæftiger man sig længe nok med den israelsk-palæstinensiske konflikt vil man jævnligt støde på en holdning om, at den israelsk-palæstinensiske konflikt er alt for kompliceret til at man kan hitte rede i den, og man kan derfor heller ikke tage stilling.

Ben White ønsker med sin bog at modbevise denne påstand, ved metodisk at italesætte den fabrikerede kompleksitet der hersker både blandt politikere, journalister og såkaldt menigmand, desangående.

Potentielle læsere, der måtte ønske at holde fast i denne tilgang til konflikten, må være opmærksom på at billedet af Israel som et demokratisk, humanistisk land, som beklageligvis bare gør det som landet nu engang er nødsaget til at gøre i selvforsvar blandt aggressive, arabiske naboer, vil være svær at bibeholde efter endt læsning.

Israels apartheidEn guide for begyndere er en overskuelig sag at komme igennem med sine reelt 167 tekstsider. Disse bakkes løbende op af adskillige fotografier, kort og tabeller, samt en gloseliste med forklaring af begreber som Den grønne linje, Adskillelsesmuren og Vestbredden.

Desuden er der også en – meget kortfattet – tidslinje bagerst i bogen, som desværre sluttes allerede i 2003.

Oplysning og inspiration

Ben White dølger jo ikke sin intention med bogen: den er skrevet for at oplyse generelt, samt inspirere andre til aktivt at involvere sig. Den primære målgruppe må da også være dels nysgerrige, som har forstået at der er mere at komme efter end det der siver igennem den årtier lange og konstant apologetiske, proisraelske nyhedsstrøm.

Dels nye aktivister der har brug for en historisk gennemgang af deres arbejdsområde. Således er også noteret en liste over ’International solidaritet og kampagner’ i bogens kildehenvisningsdel, hvor man kan hente inspiration og yderligere information.

Desuden er der et afsnit med ’Ofte stillede spørgsmål’ af den slags, som årene med fabrikeret kompleksitet og tæppebombardement med israelsk propaganda nærmest står som endegyldige sandheder. Der svares blandt andet på spørgsmålene ’Er Israel ikke det eneste demokrati i Mellemøsten?’, og ’Der tales om palæstinensiske flygtninge, men blev et tilsvarende antal jødiske flygtninge ikke smidt ud af arabiske lande?’ og lignende.

Bogen er bygget meget op omkring andre forfatteres værker – Ben White benytter en stor mængde kilder. Dette er på den ene side med til at give bogens hensigt og indhold tyngde. Men dels forstyrrer denne stil med konstant at flette citater fra andre bøger ind flowet i læsningen. Dels ønsker nogle læsere en mere konkret og mere autoritativ kildehenvisning end den anvendte, hvor der ofte ikke henvises til primære kilder.

Bogens styrke er at den er ligefrem i sit sprog og tydelig i sin hensigt og sit indhold. Den holder sig til emnet apartheid i en israelsk kontekst samtidigt med at den på en overskuelig måde giver et overblik over Israels tilblivelseshistorie og nutidige politik. Dog er det ærgreligt at han lader den førnævnte tidslinje slutte tilbage i 2003.

Ben White skal roses for, at han også berører de palæstinensisk-arabiske israeleres historie, en gruppe som ofte overses i konflikten, hvor der jævnt hen fokuseres på den geografiske og politiske situation mellem staten Israel versus Vestbredden og Gaza.

Alt i alt har Ben White bedrevet en lettilgængelig, potentielt øjenåbnende, håndbog. Skulle man selv være velbevandret indenfor, eller føle sig mættet af, litteratur om den israelske besættelse af Palæstina, kan man også forære den til andre, nyere læsere.

Israels apartheid – En guide for begyndere, af Ben White. Oversat af Niels Stockmarr. Udgivet af trykkeriet Solidaritet, 2015. Kan købes i Internationalt Forums butik i Griffenfeldsgade 41, 2200 København N

About The Author