FN-liste over bosættelses-aktive virksomheder?

– Af Ole Olsen

I FN’s Menneskeretsråd foregår der i øjeblikket et arbejde med at fremstille en liste over virksomheder, som medvirker til at bygge eller opretholde de israelske bosættelser. Israel og USA forsøger samtidig at forhindre, at listen bliver offentliggjort.

Det er FN’s Højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, der som en slags generalsekretær for Rådet, står for arbejdet. Dette har været på vej i nogen tid, nærmere bestemt siden marts 2016, hvor Menneskeretsrådet med vedtagelsen af resolution 31/36 bad Højkommissæren om at producere en database over alle virksomheder, som ”direkte og indirekte medvirkede, hjalp og tjente penge på bygning og udbygning af bosættelserne”. Senere i resolutionen var der en opfordring til alle stater om at sikre, at virksomheder inden for deres ansvarsområde afstod fra at bidrage til væsentlige menneskeretskrænkelser af palæstinensere. Resolutionen blev vedtaget uden stemmer imod.

 

Virksomheder skal respektere menneskerettigheder

Beslutningen taget med resolution 31/36 var forankret i Menneskeretsrådet vedtagelse i 2011 af Guiding Principles on Business and Human Rights , som forpligter alle FN’s medlemslande til at sikre, at virksomheder bidrager til udbredelsen af menneskerettigheder – eller i hvert fald ikke modarbejder dem. Der er, som med mange andre FN-beslutninger, tale om ”blød lov”, hvis efterlevelse i høj grad afhænger af medlemslandenes vilje.

I retningslinjerne for virksomhedsadfærd er der et særskilt afsnit om, hvad virksomheder skal være opmærksomme på i konfliktfyldte områder (eksempelvis i besatte områder), da der i sådanne tilfælde er særlig risiko for at komme til at medvirke til overtrædelse af menneskerettigheder.

Det er gang på gang fastslået af internationale autoriteter, at de israelske bosættelser er ulovlige og har stærkt negative konsekvenser for palæstinenserne, som påvirkes heraf. I arbejdet med at finde firmaer som handler imod retningslinjerne er også henvist til den Internationale Domstol, som har fastslået, at muren/hegnet som Israel har opført inde på de besatte områder, er en krænkelse af palæstinensernes rettigheder, og at den er ulovlig opført.

FN’s Højkommissær for menneskerettigheder har på denne baggrund arbejdet med at identificere de virksomheder, som ud fra disse præmisser har handlet forkert. Der er tale om såvel israelske virksomheder som internationale selskaber med aktiviteter i Israel, og det forlyder, at der i runde tal er tale om 100 israelske virksomheder og 50 udenlandske, idet der dog kun er set på virksomheder med en betydelig aktivitet. De udvalgte virksomheder er blevet forelagt grundlaget for, at de skal på listen og har haft lejlighed til at pege på eventuelle fejl i oplysningerne.

 

Israelsk og amerikansk modstand

Det har gennem nogen tid været en højt prioriteret opgave for Israels diplomater at søge at forhindre at FN’s Menneskeretsråd offentliggør en sådan liste over virksomheder. Dels er Israel konkret imod, at deres virksomheder kommer på en liste, dels ser landet initiativet i sammenhæng med BDS-aktiviteter (Boykot, Divestments, Sanctions) i en række lande. Som omtalt i en tidligere artikel i Palæstinaorientering søger Israel at få BDS-aktiviteter forbudt, en holdning der i nogen grad har slået rod i USA, som (også) derfor er på Israels side i kampen mod en liste over virksomheder.

Status synes lige nu at være, at listen ikke bliver klar til den tidsfrist, som blev vedtaget med resolutionen nemlig senest december 2017. Ikke fordi arbejdet ikke som sådan er færdigt, men på grund af lobbyaktiviteter imod den og dens offentliggørelse.

Der er fortilfælde for en liste over virksomheder, som bidrog til overtrædelse af menneskerettighederne. I de sidste år med massivt pres på det daværende apartheidstyre i Sydafrika var der en sådan liste over de virksomheder, som støttede apartheidregimets overgreb mod menneskerettighederne. Den historik er Israel og de berørte firmaer heller ikke spor glade for at blive forbundet med.

Der er også kræfter, som arbejder på, at den aktuelle liste bliver offentliggjort, herunder Human Rights Watch, en ledende organisation i USA. Også Amnesty International er tilhænger af den type handlinger, da de mener, som der også er tilslutning til i FN, at virksomheder bør have overholde menneskerettighederne.

About The Author