Israel udnytter bitter intern strid mellem Fatah og Hamas

Udskydelsen af det palæstinensiske kommunalvalg på ubestemt tid har forværret krisen mellem Fatah og Hamas.

En måned før det længe ventede kommunalvalg skulle finde sted den 8. oktober i de besatte palæstinensiske territorier, udskød den palæstinensiske Højesteret i Ramallah afstemningen. I stedet fastsatte de et nyt retsmøde til den 21. september til at revurdere situationen.

Beslutningen om at udsætte valgene skyldtes blandt andet, at retten i Gaza havde diskvalificeret 5 Fatah medlemmer på opstillingslisterne, men samtidig understregede Højesteret i Ramallah også, at det ikke var muligt at gennemføre valget, fordi Israel modsatte sig gennemførelsen af kommunalvalg i i det besatte Østjerusalem.

Hvis var skylden?

Både Fatah og Hamas ledere reagerede med gensidige beskyldninger. Fatahs talsmand Osama Qawasmi anklagede Hamas for at sabotere valgene med vilje, fordi de var bange for at tabe, mens Hamas afviste afgørelsen fra den`politisk motiverede` Højesteret som et forsøg på at redde Fatah, efter at flere af dets lokale valglister var gået i opløsning i en række områder.

Hamas fastholdt, at beslutningen om udsættelsen af valget i sidste instans kom fra præsident Mahmoud Abbas.

Nathan Thralls analyse

Senior analytiker ved den internationale kriseløsningsorganisation, International Crisis Group, Nathan Thrall kom med følgende analyse:

”Mange palæstinensere har vanskeligt ved at se aflysningen som andet end politiseret og baseret på en spinkel juridisk begrundelse.

Thrall bemærkede, at i 2012, da Hamas valgte ikke at deltage i Vestbreddens kommunalvalg, var Jerusalem også udelukket fra valget af Israel, og Fatah havde ingen indvendinger den gang. Nu da Hamas har valgt at deltage i kommunalvalgene, er de blevet aflyst med den begrundelse, at de ikke også kan finde sted i Jerusalem.

”Lige siden 21 juni- beslutningen om at afholde kommunal valg, og især siden Hamas den 15. juli meddelte, at de ville deltage i valgene, har der udviklet sig et stadig mere voldeligt klima med runder af anklager og modanklager mellem Fatah og Hamas samt gensidige overgreb”.

Voldelige overgreb

Den 6. september udtalte det palæstinensiske Center for Menneskerettigheder  bekymring over den vold, der var rettet mod aktivister og kandidater både på Vestbredden og i Gaza, en vold der inkluderede trusler om arrestation, tæsk eller nedskydning af kandidater.

Israels rolle

En anden forhindring i frie og fair valg er den israelske besættelse. Ud over at modsætte sig en afstemning i det illegalt annekterede Jerusalem, har israelske styrker fortsat deres endeløse overgreb mod Hamas aktivister på Vestbredden med arrestationer og tilbageholdelser. Et indgreb, der påkaldte sig international fordømmelse, var den israelske efterretningstjeneste Shin Bets arrestation af Hamas` eneste repræsentant i den palæstinensiske Valgkommission, den højt respekterede Mohammed Abu-Kwaik.

Med den begrundelse at han udgjorde en sikkerhedstrussel, blev han pålagt en 6 måneders administrativ tilbageholdelse.

Bekymring for fremgang til Hamas

De israelske autoriteter har ifølge Thrall klart været bekymrede over udsigten til, at Hamas skulle opnå en vis grad af succes ved valgene. Senior militærledere og Shin Bet ledere har gentagne gang advaret medlemmer af den Fatah ledede regering på Vestbredden imod, at ”valget kunne blive en farlig gamble”.

Den israelske vurdering var, at et delt og således svækket Fatah – sammen med Abbas’ manglende popularitet – kunne medvirke til at skabe de samme betingelser, som førte til Hamas’ overlegne sejr i det palæstinensiske Parlamentsvalg i 2006 .

De meget voldsomme israelske bombardementer i Gaza indenfor de sidste par uger som respons på raketaffyring fra radikaliserede smågrupper i det sydlige Gaza skal måske også forstås i denne sammenhæng.

arrestationer-1

En lose-lose situation for begge parter

Nathan Thrall vurderer, at mens udsættelsen og en mulig endelig aflysning af kommunalvalgene vil blive budt velkommen af det israelske militærs ledere, vil det være en lose- lose situation for det palæstinensiske folk.

” Fatah bliver den store taber i befolkningens øjne, hvis valgene ikke bliver afholdt, men måske har Fatah vurderet, at det vil være et mindre onde at blive bebrejdet en aflysning end at tabe til Hamas ved valgstederne”.

Men ifølge Thrall taber Hamas også – ”fordi valgene tilbød en chance for at få rusket lidt op i den fastlåste situation i Palæstina og samtidigt få flyttet noget af ansvaret for nogle af de stigende problemer i Gaza over på nyvalgte kommunale skuldre.”

Fastlåsning af den bitre interne splittelse

Det er muligt at valgene alligevel vil finde sted. Men mens mange iagttagere har givet udtryk for et håb om, at de lokale valg ville være et forspil til parlaments- og præsidensvalg og dermed et skridt hen imod at hele den nationale splittelse, så understreger Nathan Thrall, at de nylige begivenheder netop har highlighted, hvor stædig og bitter splittelsen i sandhed er.

Efterskrift 21. september: Ny udskydelse af valget

På det aftalte Højesteretsmøde den 21. september besluttedes det at udsætte en endelig beslutning om et kommunalvalg for at give alle parter mulighed for at fremføre deres argumenter.

About The Author