Palæstinaspørgsmålet og UNWRA – primært et humanitær anliggende

Af Ole Olsen

– Den snart 70 år gamle FN-organisation til støtte for palæstinensiske flygtninge bliver af Israel og nu også af USA udpeget som en hindring for en endelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt, hvilket er som at rette bager for smed. Der er grund til at ridse sammenhængen op.

Der er tidligere på året blevet beskrevet konsekvenserne af at USA var i gang med at bortskære det meste af sit bidrag til UNRWA, den særlige FN-organisation som en noget underlig reaktion på palæstinensisk kritik af USA’s ageren i konflikten.

Nu viser det sig at utilfredsheden med UNRWA bunder dybere og at USA, eller i hvert fald den særlige Mellemøstudsending Jared Kushner, i det hele taget er utilfreds med, at der er et synligt palæstinensisk flygtningeproblem, som jo skal være en del af en endelig løsning. Dette i hvert fald ifølge Oslo-aftalerne som beskrev flygtningespørgsmålet som et udskudt emne.

I tidsskriftet Foreign Policy fremgik det af en artikel fra 3. august 2018 (skrevet af Colum Lynch og Robbie Gramer) at Kushner mener, at 5 millioner palæstinenseres flygtningestatus skal annulleres – og dermed de rettigheder der er forbundet med at have status som flygtninge.

For at gøre dette skal UNRWA nedlægges, da organisationen, iflg. Kushner, modarbejder en fredsløsning ved at tildele efterkommere af de oprindeligt fordrevne status som flygtninge. I en mail fra 11. januar i år skal Kushner have skrevet at UNRWA ”opretholder status quo, er korrupt og ineffektivt og ikke bidrager til fred”. Artiklens forfatter nævner, at tidligere præsidenter i USA modsat har set UNRWA som en stabiliserende faktor i Mellemøsten.

Forfatterne beskriver planen om at få UNRWA nedlagt og palæstinensernes flygtningestatus fjernet som en slags gentagelse af, hvad der skete med Jerusalem. Emner som Israel ikke ønsker at forhandle om, arbejder Trump-administration for bliver taget af bordet – mens den i samtidigt kritiserer Selvstyret for ikke at ville lege med på USA’s præmisser.

UNRWA’s opgaver.

FN-organisationen UNRWA blev etableret i 1949 som en konsekvens af, at Israels oprettelse, i strid med alle planer, betød at 750.000 palæstinensere blev fordrevet eller flygtede fra Vestbredden til Gaza-striben, Jordan, i Syrien og Libanon. Der var en enorm humanitær opgave der skulle løses, så flygtningene fik tag over hoved, mad, lægehjælp og senere også uddannelse.

UNRWA fik udstukket et mandat for sit arbejde med at løse en række konkrete opgaver i forhold til at bistå flygtningene og de efterkommere, der efterhånden kom til. Forventningen var hos mange, at den humanitære hjælp var en midlertidig foranstaltning, da det var et krav i forbindelse med FN’s anerkendelse af Israel (FN-generalforsamling-resolution 194), at flygtningene skulle kunne rejse hjem, når det var praktisk muligt. Den præmis har Israel ignoreret i 70 år.

UNRWA har aldrig haft en politisk opgave i forhold til at tage sig af palæstinensernes politiske rettigheder. Den blev i de første mange år varetaget af FN’s Sikkerhedsråd og Generalforsamling, men i 1975 blev der oprettet en komité under generalforsamlingen til at arbejde palæstinensernes umistelige rettigheder, Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, CEIRPP Den får årligt fornyet sit mandat til at arbejde for bl.a. palæstinensernes ret til hjemvenden og til selvbestemmelse – og Generalforsamlingen støtter med stort flertal komiteéns synspunkter og arbejde.

UNRWA’s arbejde er at udføre konkrete hjælpeaktiviteter indtil der er en politisk løsning, der gør dens arbejde overflødig. Målt på økonomi og arbejdspladser er den især betydningsfuld i Gaza, og udgør mange steder en betydelig del af den lokale infrastruktur.

UNRWA ses også som en del af den politiske kontekst

Trods sit mandat bliver UNRWA ofte tildelt eller påduttet en rolle i både de store politiske dagsordener i Palæstina-spørgsmålet og i dens daglige virke. Organisationen er til stede i fx Gaza og på Vestbredden og ser hvad der sker – og fortæller om det til omverdenen. UNRWA yder også hjælp til sårede, når der er krigslignende forhold.

Som nævnt ser Israel og USA’s Trump og Kushner UNRWA som en pro-palæstinensisk organisation som bør nedlægges. At UNRWA’s rolle kan ses på med helt andre politiske briller, vidner en artikel i Middle East Monitor 28. juli 2018 om. Heri giver Ahmed Haj Ali udtryk for, at UNRWA var og er et vestligt redskab til på samme tid at opretholde landflygtigheden for palæstinensere og dæmpe den arabiske vrede. Derved bidrager UNRWA til den israelske dagsorden om at nægte enhver hjemvenden af flygtninge, finder forfatteren. Han henviser til at både USA og Sovjetunionen (som oprindeligt var absolut pro-israelsk) bakkede massivt op om at etablere organisationen – og er baseret på frivillige bidrag som det at presse UNRWA fra bidragydernes side.

Haj Ali nævner i samme artikel, at UNRWA efter Oslo-aftalerne i 1993 blev opmuntrer til at understøtte at aftalerne skulle blive en succes ved at flytte en stor del af sine ressourcer fra Libanon, Syrien og Jordan til Vestbredden og Gaza, sådan at det blev en del af organisationens opgave at skabe tilfredshed med Osloaftalerne blandt palæstinenserne der.

At UNRWA er blevet brugt til at holde flygtningene hvor de er, er også et synspunkt som Essam Yousef fremhæver i en artikel 10. august 2018 i samme medie. Han peger også på, at magten i UNRWA i kraft af de økonomiske bidrag ligger i Vesten, mens han peger på at de fleste arabiske lande, bortset fra Saudi-Arabien, ikke bidrager substantielt til arbejdet og derfor ikke øver indflydelse. Det mener han bestemt er en fejl der bør rettes op på, da de palæstinensiske flygtningenes forhold i allerhøjeste grad burde være en arabisk sag.

Århundredets plan

Den plan som Jared Kushner – som Donald Trumps udsendte – arbejder med, er allerede nu kendt som ’Århundredet plan’, da den skal sikre en endelig løsning som skal betyde, at der fremover ikke er mere at forhandle om. Palæstina-spørgsmålet skal ud fra den internationale dagsorden, hvor den har fyldt rigtig meget i årtier, øjensynligt ved at nu skal den aktuelle tilstand blot tages til efterretning af palæstinenserne og omverdenen.

Men ligesom Trumps anerkendelse af Jerusalem ikke fik Jerusalems fremtid til at gå væk som et stridspunkt, vil nedlæggelse af UNRWA eller erklæringer om at flygtninge skal glemme alt om hjemvenden ikke føre til, at der ikke længere er palæstinensiske flygtninge som ønsker at vende tilbage.

Og UNRWA kan ikke lastes for at millioner af palæstinensere fortsat må leve i landflygtighed og at organisationen har eksisteret i snart 70 år illustrerer omverdenens mangel på politisk handlekraft – ikke en fejl af UNRWA.

About The Author