Pundiks besværgelser ændrer ikke ved historien om Hamas ”kup”

Det var med stor glæde, at jeg læste Birgitte Rahbeks kommentar om Herbert Pundiks brug af ’Signaturen’ i Søndags Politiken til sit korstog mod Hamas. Selv har jeg gentagne gange taget til genmæle, men har aldrig fået mine indlæg bragt.

Til gengæld har jeg hver gang har jeg hver gang  fået et personligt brev fra Herbert Pundik, Hvor han  uden at forholde sig til, hvad jeg faktisk skriver, forsøger at kalde mig til orden under hans virkelighedsopfattelse.

Nye toner? Næ!

Søndag den 24. august 2014, kort før den endelige våbenstilstand mellem Israel og Palæstina, var der imidlertid nye toner i Signaturen.  Måske var der alligevel plads til Hamas i en nyordning for Gaza? Desværre kunne Pundik ikke helt dy sig for igen at repetere historien om, hvordan Hamas i 2007 havde gennemført et kup mod Fatah, og taget magten i Gaza.

Det er en populær og for Pundik bekvem udlægning. Men det er også en udlægning, der voldsomt savner at blive belagt med kendsgerninger.

Fatah, Israel og USA’s komplot

Efter valgsejren i det palæstinensiske Parlament i januar 2006 foreslog Hamas de øvrige politiske grupperinger, at man oprettede en teknokratisk regering. Det var ikke muligt at skabe samling om dette, og Hamas kom derefter den 27. marts 2006 med et pragmatisk regeringsgrundlag, der i brede kredse er blevet opfattet som en erstatning fra Hamas’ oprindelige Israel-fjendtlige Charter i 1988.

Som modspil pressede Bush-administrationen nu Abbas til at opløse parlamentet og styre gennem dekreter, mens Israel på sin side tilbageholdt de palæstinensiske skatter og afgifter fra Gaza. Bush opfordrede dernæst Fatahs magtfulde  efterretningschef i Gaza, Mohammad Dahlan, til at tage magten i Gaza.

Hamas re-aktion

Den amerikanske sikkerhedskoordinator general Keith Dayton, – citeres for følgende opfordring til Mohammad Dahlan i november 2006: ”Vi må bede dig om at forstærke dine styrker, så du kan overvinde Hamas”.

Condoleza Rice fik Egypten, Jordan, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater til at købe våben- som Israel derefter smuglede ind til Dahlan.

Da kampen om magten i Gaza mellem Fatah og Hamas afsluttedes i juni 2007 med Hamas’ modkup mod Dahlans kup, vandt Hamas imidlertid let – og brutalt – over den amerikansk trænede Fatah milits, der flygtede til Vestbredden. Abbas indførte derefter undtagelsestilstand i Gaza og trak sine folk tilbage til Vestbredden, hvor Dayton fortsatte træningen af den nye palæstinensiske sikkerhedsstyrke, der fungerede under israelsk kommando i bekæmpelsen af Hamas og andre militser i alle større byer.

Bare noget han siger

Der er naturligvis altid plads til fortolkning, når det gælder årsag og virkning i historiske begivenheder. Men det betyder ikke, at alle fortolkninger er lige gode.

Og i dette tilfælde er der altså bedre belæg for at sige, at Hamas med sin magtovertagelse reagerede på Fatahs planer om en magtovertagelse end at acceptere Pundiks udlægning.

Pundik forholder sig slet ikke til det konkrete forløb, og han forsøger ikke at tilbagevise ovenstående udlægning, eller dokumentationen for den. Indtil han gør det er historien om Hamas’ kup bare noget han siger.

 

About The Author