Tareq Baconi: Om mediernes forkerte fremstilling af det palæstinensiske spørgsmål

foto Tareqbaconi

Washington Report on Middle East Affairs, oktober 2017, pp.60-61
Oversat og redigeret af Marianne Risbjerg Thomsen

– I sin gennemgang af mainstream mediernes forkerte fremstillinger af palæstinensiske problemer præsenterede forsker og forfatter Tareq Baconi publikum for en række centrale problemer associeret med det israelske militærangreb på Gaza ”Protective Edge” i 2014. Til foredraget anvendte han et nyhedsklip fra Fox News til at illustrere, hvor svært det er at trænge igennem den vestlige verdens ’fortælling’ om krisen i 2014.

Ifølge Baconi laver iagttagere den hyppige fejl kun at omtale Gaza som et sted, der oplever Apokalypsen… verdens undergang! Han medgiver, at der er nogen sandhed i udsagnet, men alligevel anklager han vestlige medier for at undlade at give deres læsere et mere sammensat billede af Gaza konflikten og dermed forsømme at vise, hvordan ”Apokalypsen” reelt opleves af de 2 millioner mennesker, der lever under israelsk besættelse i Gaza.

Følelsen af empati hos læserne

Det er korrekt, at afbrydelsen af strøm betyder, at hospitaler er afhængige af diseldrevne generatorer – et problem i et land, der ikke kan indføre diesel. Men samtidig, i den mørke nat er der liv overalt i Gaza. I de mange kaféer, på markederne, i husene og ved andre samlende aktiviteter overalt- lige som i alle andre byer i verden. Men fordi medierne fravælger at fortælle om denne del af virkeligheden i Gaza, er det vanskeligt at udvikle en følelse af empati hos læserne.

Gaza – en terrorstat

Men ifølge Baconi er det endnu mere ødelæggende, at medierne fremstiller Gaza som en ”terrorstat” eller en ”fjendtlig fjende”, og han påpeger, at de amerikanske medier bruger ordet ”terrorisme” til at beskrive så forskellige organisationer som al-Qaeda, Da’ish og Hamas . Således ignorerer de fuldstændigt den komplekse situation og udelukker en diskussion om relevante politiske holdninger.

”Den kendsgerning at Hamas er en islamisk bevægelse, den kendsgerning at Hamas har valgt væbnet modstandskamp – rettet mod den israelske besættelse, har åbnet mulighed for kun at omtale dem som en terrororganisation. Og dette har sat Gaza i brand.”

Klip fra Fox

I det klip Baquni viser fra Fox News spørger kommentator Sean Hannity – Yousef Munayyer –, der er administrerende direktør for den Amerikanske Kampagne for Menneskerettigheder: ”Er Hamas en terrororganisation?” Men mens Munayyer prøver at fortælle baggrundshistorien om Hamas, bliver han standset af en vredladen Hannity, som ikke er interesseret i den historiske kontekst, som er nødvendig, hvis man skal besvare spørgsmålet.

Som del af sin diskussion om klippet fra Fox og om de amerikanske mediers vægring mod at forklare Hamas’ grundlæggelse og historie sagde Baconi:” På denne måde undskylder og retfærdiggør de marginaliseringen af Gaza og dets nyeste demokratisk valgte politiske parti Hamas… Gaza marginaliseres dermed kollektivt”.

Israels selvforsvar?

Den tredje og sidste forkerte fremstilling fra de amerikanske medier, som Baconi diskuterede, var deres udeladelse af den kendsgerning, at Palæstina som en stat har en legitim, iboende ret til at forsvare sig.

” Gaza er ikke Israels nabostat,” sagde han.” Gaza er en del af det besatte palæstinensiske territorie. Israels besættelse og skadelige politik bliver retfærdiggjort af medierne, fordi den bliver fremstillet som Israels ”selvforsvar”, men Israels handlinger er ikke altid et ”selvforsvar”. De er somme tider snarere ”forebyggende”.

Baconi konkluderede med nogle opmuntrende ord til mainstream medierne, med nogle citater fra de sidste 5 år, især i USA. I dag er der flere palæstinensere involveret i forskellige medier, og de høres oftere.

Baconi henviste endeligt også til de ”mange utrolige græsrodsbevægelser, der dukker op”.

*

Tareq Baconi udgiver snart sin nyeste bog ”The Politics of Resistance” på Stanford University Press. Baconi er Fellow i al-Shabaka, der er en uafhængig non-profit organisation, der har til opgave at skabe en offentlig debat om palæstinensiske menneskerettigheder og selvbestemmelse indenfor rammerne af Folkeretten.

About The Author